NLEN

Bar Management

Een barista moet onder grote druk snel en foutloos kunnen werken. Een goede barista is technisch vaardig, gastvrij én geroutineerd. In de BBB-training Bar Management leren we je hoe je zo effectief mogelijk kunt werken dankzij de juiste routines en hoe je je werkplek rond de koffiemachine optimaal in kunt richten. Je leert je bar goed te analyseren en zodanig in te richten dat het een effectieve werkplek wordt. Je leert anticiperen op drukte door voorbereidingen treffen zoals mise en place. Skills die in deze training aan de orde komen:

-analyseren van de werkplek
-inrichten optimale werkplek
-effectief werken
-anticiperen en mis en place
-snelheid
-hygiëne en schoon werken.

De duur van de BBA-training Bar Management is 3 uur en voor maximaal 3 personen.terug